Rørleggertjenester

VVS Service Rune Berge AS utfører prosjektering av blant annet

Sanitæranlegg

Sanitæranlegg er ledningssystemet som ligger i eller ved en bygning. Et sanitæranlegg omfatter vann og avløpsledninger og tappearmaturer, samt utvendige ledninger og kummer for drenering, overflatevann og takvann.

Varmeanlegg

Det finnes flere forskjellige typer varmeanlegg. Som regel velger kunden varmeanlegg etter sitt behov. VVS Service Rune Berge installerer og monterer varmeanlegg.

Vannbehandling

Hensikten med vannbehandling er å sikre helsemessig trygt drikkevann eller vann til annet bruk. Drikkevannsforskriften stiller strenge krav til hygienisk sikring av vannet. VVS Service Rune Berge utfører vannbehandling, drikkevann og vann i svømmebasseng.

Rørinspeksjon

En rørinspeksjon kan avdekke en rekke feil og mangler ved dine rør. Det er viktig å foreta en rørinspeksjon dersom du har en mistanke om at rørene kan være i dårlig stand. Oppstår det en vannlekkasje kan dette føre til omfattende skader på bygninger.

Plastsveising

Reparasjoner av sprekker i plast.